GANGES:

Ključne upute za Mahāmudru

Mahāmudra Upadesham (skt.), Chaggya Chenpo Menngag (tib.)

 

 

Štovanje slavnom sunastajanju!

Bistri Naropa, trpeljiv na patnju, izdržao si poteškoće i predan si učitelju.

O! Promotri dobro svjetovne fenomene! Poput snova i iluzija koji nisu trajni, oni ne postoje stvarno. Stoga, raščaran , napusti svjetovne djelatnosti. Potpuno presijeci niti prianjanja i odbojnosti, područje samsare, i meditiraj sam u šumskim i planinskim pustinjačkim boravištima!

Ostajući neprestano u stanju ne-meditacije, ne-postignuće je postignuto. Kada je postignuto ne-postignuće, postignuta je mahamudra. Svjetovni poslovi beskorisni su uzroci patnje. Promotri konačni suštinski smisao [koji shvaća] uzaludnost voljnog djelovanja!

Istina koja nadilazi intelekt ne može se uvidjeti intelektom.

Stanje ne-djelovanja ne može se postići voljnim djelovanjem. Ako želiš doseći stanje ne-djelovanja koje nadilazi mišljenje, sasjeci korijen samog uma i prebivaj u goloj svjesnosti!

Pusti da se zagađena voda konceptualnih misli [primiri] u svoju [prirodnu] jasnoću. Bez potvrđivanja ili negiranja pojava, ostavi ih onakvima kakve jesu. Kada više nema ni prihvaćanja niti odbijanja, um je oslobođen u mahāmudru.

Na primjer, [ako] se presiječe korijen stabla s bujnim granama i lišćem, usahnut će svih njegovih deset tisuća grana i sto tisuća listova.

Baš kao što se tisućama eona nakupljana tmina može rastjerati plamenom jedne svijeće, jedan trenutak blistavosti samog uma rastjeruje bez iznimke eone nakupljanih negativnosti i zamračenja.

Oni s nižom inteligencijom, koji ne [mogu] obitavati u konačnom smislu, [trebali] bi se koncentrirati na ključnu točku energetskih vjetrova i prestati se naprezati oko svjesnosti. Sve dok ne budeš obitavao u neprekinutoj svjesnosti, moraš ulagati napor temeljem mnoštva pogleda i [oblika] fokusirane pomnosti!

Na primjer, kada istražuješ središte prostora, onaj tko se usmjerava na granicu i središte nestaje. Slično tomu, kada istražuješ um pomoću uma, mnoštvenost misli zamire i ti vidiš prirodu uma.

[Kada] zamre mnoštvenost misli, ti vidiš prirodu uma.

Baš kao, [kad] se izmaglice na zemlji ili oblaci rasprše u prostor, zapravo nikuda ne odlaze, niti igdje ostaju, tako je i s mnoštvom misli koje izranjaju iz uma: kad promatraš sam um, valovi misli iščezavaju.

Baš kao što prostor nadilazi boju i oblik, nepromjenljiv i bez trunke crnog ili bijelog, tako je i sam um onkraj boje i oblika, neokaljan bijelim i crnim fenomenima vrline i zla.

Na primjer, čista i jasna Sunčeva kugla ne može biti pomračena tamom tisuća eona. Tako ni eoni provedeni u cikličkom postojanju ne mogu pomračiti blistavu suštinu samog uma.

Baš kao što se prostor, iako nazvan “praznim”, ne može opisati takvim terminima, tako ni um, iako opisan kao “jasno svjetlo” ne sadrži osnovu za takvo određenje pomoću jezičnih izraza.

Na primjer, što je u prostoru oslonjeno na što? Poput [prostora], ni mahāmudrā, koja je sam um, nema potpornog temelja. Spokojno obitavaj u neusiljenoj, urođenoj neprekidnosti. Kada se spone olabave, nema sumnje u oslobođenje.

U tom smislu, priroda uma je poput prostora. Nema fenomena koji nije sadržan u njemu.

Potpuno obustavi tjelesnu aktivnost i ostani spokojan. Bez suvišnog govora, zvuk je tek jeka. Bez razmišljanja, pogledaj izravno golu stvarnost.

Tijelo nema supstanciju, poput šuplje stabljike trske; a um, poput središta prostora, nadilazi područje mišljenja. Spokojno obitavaj u tom stanju, bez otpuštanja ili postavljanja. Kada je um bez žarišne točke, to je mahamudra. Navikavajući se na to, postiže se nenadmašno probuđenje.

Kada nema objekta na koji se fokusira, um je prirodno jasan. Kad nema puta, stupa se na put buddha. Navikavanjem na ne-meditaciju, postiže se nenadmašno probuđenje.

Nadilaženje svih [dualnosti] subjekta i objekta je kraljevsko gledište. Kada nema ometanja, to je kraljevska meditacija. Kada nema voljnog napora, to je kraljevsko ponašanje. Kada nema ni očekivanja ni sumnje, plod se manifestira.

Nestvorena osnova svega slobodna je od zamagljujućeg vela osobnih sklonosti. Nemoj se baviti meditacijom i postmeditacijom, [nego] obitavaj u nestvorenoj suštini. [Tako se vanjske] pojavnosti, [unutarnje] percepcije, te intelektualne sposobnosti iscrpljuju.

Potpuno otpuštanje granica je vrhunsko kraljevsko gledište. Bezgraničnost, duboka i nepregledna je vrhunska kraljevska meditacija. Ponašanje slobodno od voljnog djelovanja, obitavajući u sebi, jest vrhunsko kraljevsko ponašanje. Sloboda od očekivanja koja boravi u sebi, je vrhunsko kraljevsko dozrijevanje.

[Um] početnika je poput vodopada. U sredini, um nježno teče [poput] rijeke Ganges. Na kraju, on je poput ušća rijeke [u ocean], poput susreta majke i djeteta.

Blistavost koja jest mahamudra, ne može se uvidjeti pomoću proučavanja vozila Tajne mantre i Paramita, ili zbirki tekstova poput Vinaye, pa čak ni pomoću pojedinačnih filozofskih tekstova i sustava učenja.

Kad ne proizvodiš ništa u umu i slobodan si od želja, [misli] su poput samo-izranjajućeg i samo-opadajućeg mreškanja na vodi. Kada se javi želja, blistavost uma je zatamnjena i ne može se opaziti.

Konceptualnim održavanjem zavjeta, kršiš samayu na razini konačnog smisla. Ako [um] ne luta izvan ne-obitavanja, neobjektiviranog konačnog smisla, neokrnjena samaya je svjetiljka u tami.

Kada, slobodan od želja, ne prianjaš ni uz jednu poziciju, sva učenja sadržana u zbirkama tekstova bit će, bez iznimke, shvaćena. Ako se potrudiš oko ostvarenja ove istine, bit ćeš oslobođen zatvora samsare.

Ako [njeguješ] postojanu meditaciju ove istine, sva nesvjesnost, negativnosti i zatamnjenja bit će sažeženi. Zato je to poznato kao svjetiljka Učenja.

Oni budalasti ljudi nezainteresirani za ovu istinu, neprestano su otplavljivani i uništavani velikom rijekom cikličkog postojanja. Kako je tužno što moraju trpjeti nepodnošljivu patnju loših preporađanja.

Ako želiš slobodu od patnje, slijedi majstorskog učitelja. Ako se oslanjaš na karmamudru, mudrost blaženstva i praznine će se pojaviti. Stoga ujedini blagoslov metode i mudrosti!

Sjeme suštine treba polako spustiti, zaustaviti, obrnuti i proširiti. Ono bi trebalo biti postavljeno u njegovo unutarnje boravište i prožeti tijelo.

Ako nema prianjanja za ovo, pojavljuje se mudrost praznog blaženstva i buja poput mjeseca koji se puni, [postiže] se dugovječnost bez dobivanja sijedih vlasi. Čovjek blista i zrači, snažan poput lava. Obična postignuća ostvaruju se lako, vodeći ka vrhunskom postignuću.

Neka ove ključne upute o mahāmudri borave u srcu prolaznih bića s dobrom srećom.

Ovome je na obalama rijeke Ganges gospod Tilopa podučio Naropu. Neka bude ispunjeno vrlinom!

***

Prevedeno s engleskog 2016. prema tekstu "Ganges: Essential Instructions" objavljenom u knjizi Nj.E. Garchen Triptrul Rinpochea: "Wisdom Flame. Experiential Commentary on the Ganges Mahāmudrā."

Prijevod: Vesna Janković

Redaktura i lektura: Ivan Stublić i Srđan Petri